วันเกิด (DD/MM/YYYY)
อาชีพ
วันเริ่มคุ้มครอง
ระยะเวลาคุ้มครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุ

AXA สบายใจ มาย พีเอ รับมือทุกสถานะการอย่างมั่นใจ
  • รับประกันตั้งแต่อายุ 1 - 70 ปี (ขึ้นอยู่กับแผนที่ท่านเลือก)
  • ทุนประกันภัยมากกว่า 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอายุและแผนที่เลือก)
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
  • คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
  • ให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ แอกซ่า ฮอตไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน เพียงแสดงบัตรแอกซ่า ฮอสปิแคร์ ในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือ ข่ายของแอกซ่ากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
  • คุ้มครองค่าทันตกรรมหรือกระดูกแตกหัก เนื่องจากอุบัติเหตุ (ขึ้นอยู่กับแผนที่ท่านเลือก)
  • ให้เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต (ขึ้นอยู่กับแผนที่ท่านเลือก)